Pravila objave malih oglasov

 

1. Naročnik oglasa se zavezuje, da bo pri oddaji malega oglasa spoštoval naslednja navodila:

 • mali oglas mora biti napisan v slovenskem jeziku,
 • vsebina oglasa mora biti resnična, pravilna,
 • vsebina oglasa ne sme biti nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna, nedostojna, moralno neprimerna ali žaljiva, ne sme predstavljati kršenja pravic intelektualne lastnine,
 • vsebina oglasa se mora nanašati na posamezno rubriko,
 • kontaktni podatki morajo biti resnični,
 • uporabnik ne sme naročiti objave malega oglasa za katero koli tretjo osebo  ali objaviti kontaktnih podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja.

Skladno z 2. členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) morajo biti vsi oglasi podpisani s celotnim  nazivom firme in sedežem – naslovom oglaševalca, čigar izdelek ali storitev se oglašuje.

Uporabnik – fizična oseba  mora ne glede na besedilo oglasa družbi NOVICE, d.o.o. (oziroma Gora d.o.o) dati svoje podatke (ime in priimek, naslov in telefonsko številko za morebitne kontakte). Družbi  si pridržujeta pravico, da preverita identiteto uporabnika – fizične osebe.

Uporabnik – pravna oseba je dolžna ob oddaji malega oglasa  ponudniku posredovati ustrezne podatke o svojem pravnem statusu.

2. PREPOVEDANO je naročanje malega oglasa, ki bi lahko pomenilo objavljanje potrebe po delu, ali nudenje dela, ali zaposlovanje na črno po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDCZ). Uporabnik se z oddajo malega oglasa o potrebi po delu ali nudenju dela zavezuje, da bo priskrbel ali zahteval registracijo ali priglasitev dejavnosti po določbah ZPDCZ. Zgoraj omenjeni družbi si v primeru, da iz oglasa izhaja, da bi oglas lahko pomenil objavljanje potrebe in nudenje dela ali zaposlovanja na črno, pridržujeta pravico, da takega oglasa ne objavita. V skladu z ZPDCZ sta družbi dolžna organom pregona na njihovo zahtevo posredovati podatke o oglaševalcu.

Oglasi, ki vabijo k sodelovanju v raznih mrežnih marketingih in piramidnih igrah, niso dovoljeni. Prav tako niso dovoljeni oglasi, ki vabijo k igranju nedovoljenih iger na srečo.

3. Družbi NOVICE, d.o.o. (oziroma Gora d.o.o) si pridržujeta pravico, da besedilo oglasa lektorira, da ustrezno predelata besede malega oglasa, če ni v slovenskem jeziku, če je vsebina oglasa  moralno ali pravno sporna. Pridržujeta si tudi pravico povsem zavrniti ali delno spremeniti vsebino malega oglasa, če ugotovi, da  se je pri oddaji malega oglasa pravna oseba izdajala za fizično osebo.

4. Naročniku so izrecno prepovedana vsa dejanja, za katera se izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:

 • naročanje oglasov z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, oglaševalskim kodeksom in/ali javnim redom in moralo;
 • uporaba groženj, poniževalnega, slabšalnega ali žaljivega načina izražanja ter izražanja, s čimer bi lahko kršil osebnostne pravice tretjih oseb;
 • uporaba osebnih podatkov tretje osebe brez njenega soglasja;
 • naročanje oglasov v imenu tretjih oseb;
 • objavljanje nezakonitih, neresničnih, zavajajočih, škodljivih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja